Gültekin Aydın Mali Müşavirlik Hizmet Kapsamında Yer Alan Konuları Aşağıda Bulabilirsiniz


TAM TASDİK

3568 sayılı yasanın yeminli mali müşavirlere vermiş olduğu yetki çerçevesinde vergi ve muhasebe denetimi yapılarak mali idareye raporlanması sürecidir. Bu süreç, vergisel risklerin önceden tespit edilmesi ve önlenmesi yanında mali idaresince tam tasdik raporu bulunan kurumların özel durumlar hariç inceleme konusu edilmeyeceği belirtilmiştir.


VERGİ İADELERİ

Mükelleflerin indirim yolu ile gideremedikleri yüklenilen KDV’lerinin vergi dairelerine verilen raporlar aracılığı ile iadesinin sağlanması sürecidir. İhracat, inşaat işleri, özel tüketim vergisi, ar-ge, dahilde işleme belgesi, yatırım, teşvik belgesi, fason, tevkifat, diğer indirimli oran ve istisnalardan kaynaklanan KDV iadeleri nakden ve mahsuben mükelleflere iade edilmektedir.


BAĞIMSIZ DENETİM

Kamu gözetim kurumundan aldığımız yetkiye dayanarak, şirketlerin muhasebe politikaları ile mali tablolarının gerçeğe uygunluk denetimi ve Türk Ticaret Kanunu’na göre zorunlu bağımsız denetim çalışmaları ve raporlaması sürecidir.


ÖZEL AMAÇLI DENETİM

İşletmelerde hata ve hilelerin ortaya çıkartılması amacı ile işletme yönetiminin isteği ile gerçekleştirilen ve işletmeye ilişkin detaylı incelemelerin yapılarak yönetime raporlandığı süreçtir.


MUHASEBE DANIŞMANLIĞI

Kurumların muhasebe yapılarının kurulması, iyileştirilmesi sürecidir.


UYUŞMAZLIKLAR VE VERGİ DAVALARI

Mali idare ile mükellefler arasında oluşan ihtilaflı durumların mükellef adına takip edilerek çözülmesi sürecidir.


VERGİ DANIŞMANLIĞI

Vergi kanunları ile ilgili danışmanlık hizmetidir.


İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DANIŞMANLIĞI

Kurumların bordro sistemlerinin kurulması, takip ve kontrolü ile sosyal sigorta işlemleri hakkında danışmanlık hizmetidir. İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Hukuku alanında, uzman hukuk partnerlerimiz ile iş yerinde, işçi alımı sürecinden başlamak üzere iş sözleşmelerinin hazırlanması, işten çıkarmaya ilişkin gerekli prosedürün insan kaynakları yönetimi ve istihdam sürecinin tamamına ilişkin tüm evrak, doküman ve formların hazırlanması konusunda danışmanlık hizmetinin yanı sıra; İşveren aleyhine açılmış şikayet ve dava takibi hizmeti yürütülmektedir. Ayrıca Hizmet Tespit, İşe İade ,İşçilik alacakları ve İş Kazalarından Doğan Tazminat Davalarına ilişkin olarak müvekkillerin şikayet ve dava yolu ile temsili yönünde hizmetler sunulmaktadır.


TÜRK TİCARET KANUNU DANIŞMANLIĞI

Kurumların Türk Ticaret Kanunu’na göre kuruluş, birleşme, bölünme, tür değişikliği , sermaye artırım-azaltımı, olağan ve olağanüstü genel kurulları ile Tescil ve ilana tabi her hususa ilişkin danışmanlık hizmetidir.


SİSTEM VE YAPILANDIRMA DANIŞMANLIĞI

Kurumların mali ve idari yapılanmasının sağlanmasına yönelik danışmanlık hizmetidir.


BÜTÇE VE FİNANS DANIŞMANLIĞI

Bütçe çalışmaları ile yatırım teşvik belgesi, dahilde işleme izin belgesi, KOSGEB teşvikleri, AB hibe ve destekleri ile Ar-ge teşviklerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi sürecidir.

parallax background

Detaylı bilgi için forumu tıklayabilirsiniz


FORUM